De Stichting Sumve Hospital is een ideële stichting 

met als doel het financieel ondersteunen van het 

ziekenhuis in Sumve, Tanzania, in de ontwikkeling

naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis. 

We zijn in gesprek met de Stichting Wilde Ganzen.
De stichting is ANBI geregistreerd. 

In Tanzania sterven nog steeds veel vrouwen en kinderen onnodig in het kraambed. Help mee dit te veranderen! 

Wij, Eric en Hans, hebben zelf in Sumve gewerkt en willen Sumve Hospital helpen aan een Tanzaniaanse gynaecoloog. Doe ook mee!

Stand donaties:  € 23.270


Lees het verslag van het bezoek van
Eric en Willem aan Sumve

ons doel: 

€ 80.000 
Voor het helpen financieren van de eerste vijf jaar van het salaris van een gynaecoloog

en de opstart van onderwijs en uitwisseling.

U kunt doneren op rekening

NL64 RABO 0366 5243 64 

tnv Stichting Sumve Hospital, Heeze. 

Of klik op onderstaande link

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=V8tZYa21Tge1SdEy16FNuQ

Of scan deze QR code 


Situatie schets Sumve Hospital

Sumve Hospital is een algemeen ziekenhuis met 265 bedden in een plattelandsgebied in Noord Tanzania nabij het Victoriameer.
Het bedient de mensen in Kwimba district (450.000 inwoners), samen met Ngudu Hospital, dat op een uur rijden ligt.


Sumve Hospital voorziet in de basis ziekenhuiszorg van het district. Infectiezieken, zoals malaria, tuberculose en hiv kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Simpele operaties zoals keizersnede, darmoperaties en simpele botbreuken kunnen worden uitgevoerd en op de kraamafdeling worden bevallingen gedaan onder leiding van verloskundigen.


Zwangere vrouwen moeten soms van heel ver te voet naar het ziekenhuis komen. Hun situatie is vaak dusdanig dat meer specialistische hulp dringend nodig is.

Meer info.
Projectbeschrijving en Beleidsplan


Toen wij, Eric van den Bergh en Hans van Gestel, in de jaren '80 in Sumve Hospital als arts werkzaam waren, was daar aan van alles te kort.
Er waren onvoldoende Tanzaniaanse artsen om het ziekenhuis te bemannen en Sumve Hospital was voor materiaal en geld afhankelijk van (Nederlandse) donoren, zoals de toemalige Stichting Medische Steun aan Sumve.
Het ziekenhuis is tegenwoordig voor de basiszorg niet meer afhankelijk van donoren dankzij financiering van de Tanzaniaanse overheid, aangevuld met de eigen bijdrage die de patiënten betalen.


Om weer een stap te zetten in de ontwikkeling naar de ziekenhuiszorg die wij in Nederland vanzelfsprekend vinden, is het logisch om nu specialistische zorg te gaan aanbieden. Gezien de veelvoorkomende gynaecologische problemen is het aantrekken van een Tanzaniaanse gynaecoloog de voor de hand liggende eerste optie.
De managementboard van Sumve Hospital heeft hiervoor een Project Proposal geschreven. Onder het kopjer 'meer info' kunt u dat inzien.

Stichting Sumve Hospital wil helpen om dit mogelijk te maken.

Beleidsplan in hoofdlijnen:


1. Inhoudelijk ondersteuning bij het ontwikkelen van de plannen.
2. Fondsenwerving via oud-donateurs van de Stichting Medische Steun aan Sumve en andere geïnteresseerde particulieren, maatschappelijke organisaties, grotere ideële fondsen, zoals de Wilde Ganzen, en via kleine akties (benefietconcerten, sportevenementen ed).
3. Monitoring van de voortgang.


Meer info.


STAND DONATIES   €  23.270


Over ons


De Stichting Sumve Hospital is opgericht in 2023 na een verzoek vanuit het ziekenhuis
in Sumve om ondersteuning bij het verder ontwikkelen en specialiseren van de
ziekenhuisdiensten. Dit verzoek werd neergelegd bij twee oud Sumve-artsen.
Hans van Gestel, secretaris van de stichting, en Eric van den Bergh, penningmeester,
hebben beiden als tropenarts een aantal jaar in dit ziekenhuis gewerkt.
Willem Wits, voorzitter, heeft zich bij dit tweetal aangesloten. 


Het plan is om het ziekenhuis te helpen met verdere specialisatie, te beginnen met het
aantrekken van een Tanzaniaanse gynaecoloog. 


Om te kijken of dit plan levensvatbaar was, is het advies ingewonnen bij
Dr. Aidan Njau, chirurg aan het Agha Kahn Ziekenhuis in Dar es Salaam, en zelf enige
jaren de Medical Officer in charge van Sumve Hospital.
Ook Gijs Walraven, oud Sumve-arts en momenteel verantwoordelijk voor de
medische projecten in Azië en Oost Afrika van de Agha Kahn Foundation,
heeft geadviseerd bij het opstellen van het projectplan.
Om ook een medisch inhoudelijke verbinding met Nederland te maken is
Prof. Dr. Annemiek Nap, afdelingshoofd  Gynaecologie/Verloskunde
Radboudumc Nijmegen en oud co-assistent in Sumve, gevraagd om mee te denken
en te kijken of we qua opleiding en uitwisseling van kennis en arts-assistenten tot
een samenwerking zouden kunnen komen.


We zijn in gesprek met de Stichting Wilde Ganzen/IKON die zich, mits ons project
door hen wordt goedgekeurd, bereid heeft verklaard een samenwerking met onze
stichting aan te gaan. Elk door ons opgehaald bedrag wordt dan door Stichting Wilde Ganzen
met 50% vermeerderd en de financiële afwikkeling met Sumve Hospital zal dan via hen lopen.
Zodoende kunnen we gebruikmaken van hun (publicitaire) netwerk en hun jarenlange
expertise. Zie voor meer informatie over Wilde Ganzen: www.wildeganzen.nl


Reacties


Een gynaecoloog is precies wat dit ziekenhuis nu nodig heeft.


                               - Eric -


Neem contact op