Meer info


Projectbeschrijving 


Zoals gezegd gaat de Stichting helpen bij het aantrekken van een Tanzaniaanse gynaecoloog.
Een gynaecoloog heeft een aantrekkende werking op patiënten uit de omgeving, die anders naar de grote stad zouden reizen. De verwachting is dat het ziekenhuis deze gynaecoloog na twee jaar zelf kan betalen uit de toegnoemen patiënteninkomsten.


Sumve Hospital is ook een opleidingsziekenhuis. Jarenlang zijn er Nijmeegse co-assistenten naar Sumve gegaan om te ervaren hoe het is om in moeilijke omstandigheden te werken en om van de locale mensen te leren. En omgekeerd hadden de Nederlandse artsen een functie in het opleiden van Tanzanianen en werden er door bezoekende buitenlandse specialisten operaties uitgevoerd en onderwijs gegeven.

De beoogde gynaecoloog gaat naast medisch-specialistisch werk in Sumve ook onderwijs geven. Assistenten in opleiding vanuit Bugando (het regionale ziekenhuis in Mwanza) zouden er stage kunnen lopen en mogelijk ook assistenten in opleiding vanuit Nederland of andere landen. 


Om dit alles mogelijk te maken, hebben we de volgende projectdoelen geformuleerd, die in mei 2024 na overleg met de Stichting Wilde Ganzen  enigzins zijn aangepast:


1. Financiering van de aanloopperiode van het eerste jaar waarin het salaris voor een fulltime gynaecoloog gewaarborgd is.
2. Daarna afbouw van de financiering in de volgende 4 jaar tot nul.
3. Opzetten van een verwijs- en consultatienetwerk tussen de gynaecoloog in Sumve Hospital en de omringende ziekenhuizen, te weten Ngudu Hospital, Bugando medical Centre en het Aga Kahn Hospital in Mwanza.
4. Opzetten van een link tussen de afdeling gynaecologie van Sumve Hospital en de afdeling gynaecologie van het Radboudumc Nijmegen ter ondersteuning en voor wederzijdse mogelijkheden voor stages en bijeenkomsten voor onderwijsdoeleinden.


Financieel doel:
De kosten voor een jaar salaris inclusief sociale lasten van een Tanzaniaanse gynaecoloog worden geraamd op 26.000 euro.
Daarnaast is 4.000 euro nodig voor het opzetten van het netwerk in Tanzania en de opleidings- en ondersteuningslink met het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.
We willen dus 30.000 euro voor het eerste jaar bij elkaar brengen om dit project van de grond te tillen.
Daarna is in de daarop volgende 4 jaar nog eens ongeveer 50.000 euro nodig om de hulp langzaam af te bouwen.Situatieschets


Het ziekenhuis heeft een polikliniek en 6 opnameafdelingen: de mannenafdeling (interne en chirurgie), de vrouwenafdeling (interne en chirurgie), de kinderafdeling, de afdeling voor zwangere vrouwen, de infectieafdeling en de tuberculoseafdeling.
Er is ook een kleine “intensive care unit” en een neonatale unit.
Er werken Tanzaniaanse Medical Doctors met een volledige universitaire artsenopleiding en Medical Assistants. Deze laatste dokters hebben een kortere, niet-universitaire opleiding. En uiteraard veel verpleegkundigen en assistent-verpleegkundigen.


Sumve Hospital voorziet in de basis ziekenhuiszorg van het district. Infectiezieken, zoals malaria, tuberculose en hiv kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld, simpele operaties zoals keizersnede, darmoperaties en simpele botbreuken kunnen worden uitgevoerd en op de kraamafdeling worden bevallingen gedaan onder deskundige leiding.
Maar als het wat ingewikkelder wordt dan moeten patiënten naar een groter ziekenhuis worden verwezen met alle transportproblemen en financiële consequenties van dien.
De regionale hoofdstad Mwanza ligt op 2 uur rijden met de auto. Daar is het regionale ziekenhuis Bugando en een goed privé ziekenhuis Agha Kahn.

Tot aan begin van deze eeuw hebben er ook altijd Nederlandse tropenartsen gewerkt. Maar inmiddels heeft Tanzania voldoende eigen artsen om de rurale ziekenhuizen te bemannen.
In de tijd dat er Nederlandse artsen werkzaam waren is het ziekenhuis altijd financiëel ondersteund door de Sumve Stichting in Nederland.

Het ziekenhuis wordt deels gefinancierd door de overheid, omdat het is aangewezen als een District Designated Hospital. Het ziekenhuis vervult een belangrijke rol in de gezondheidszorgstructuur van de regio en daarom zorgt de overheid voor een basisfinanciering. Daarnaast is het ziekenhuis afhankelijk van de patiëntbijdrage.


Beleidsplan


Het stichtingsbestuur staat in nauw contact met de Management Board van het ziekenhuis in Sumve en heeft meegeholpen bij het opstellen van het Project Plan.
Tevens zal het Stichtingsbestuur toezien op de verdere uitvoering van dit plan in samenspraak met de adviseurs Dr. Aidan Njau, Dr. Gijs Walraven en Prof. Annemiek Nap.


We proberen een vaste groep particuliere donateurs te verwerven door middel van brieven en andere publicaties. En we gaan grote donateurs en organisaties benaderen.
Verder zijn we van plan om een crowdfunding op te zetten en met speciale acties geld te verzamelen.


Wanneer er voldoende geld is ingezameld, gaat het ziekenhuis in Sumve een Tanzaniaanse gynaecoloog aantrekken. De stichting Sumve Hospital zal dan het eerste jaar het volledige salaris van die gynaecoloog financieren. Daarna zal de financiering na tussentijdse evaluaties  in 5 jaar tijd worden afgebouwd tot nul. Na die tijd moet het ziekenhuis in staat zijn door de toegenomen cashflow vanwege de consulten en operaties door de gynaecoloog om zijn/haar salaris zelf te betalen.
We zijn in gesprek met de Stichting Wilde Ganzen, die als ons project door hen is goedgekeurd het door ons opgehaalde bedrag met 50% zal vermeerderen. 


Daarnaast willen we een inhoudelijke link leggen met andere partners in de gezondheidszorg in Nederland. In Tanzania zal de Management Board van het ziekenhuis in Sumve samenwerkingsverbanden initiëren met locale partners, zoals grotere ziekenhuizen in de Regio Mwanza.


Hieronder vindt u het project proposal van de management Board van Sumve Hospital.


Donaties

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer

NL64 RABO 0366 5243 64
t.n.v Stichting Sumve Hospital,  Heeze

Wat is de stand?

€  23.270