Stichtingsbestuur


Voorzitter               Willem Wits

Secretaris               Hans van Gestel

Penningmeester   Eric van den Bergh


RSIN  865250078

KvK  90231570

Rek.nummer: NL64 RABO 0366 5243 64


De bestuursleden werken onbezoldigd.


Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de activiteiten van de Stichting, de opbrengsten van die activiteiten en wat er vervolgens in Sumve met het geld gedaan is.


De penningmeester stelt jaarlijks een financiëel verslag op.


Deze verslagen van de activiteiten en de financiën worden op de website gepubliceerd.
Hieronder vindt u de financiële gegevens en onze activiteiten in 2023.